Driver Distance KM Damage Economy Finance
_SHAMAN_ 141711 0.25% 21.4 499900
Yasam 44833 1.09% 32.2 164269
Skandinav83 37128 0.37% 22.1 127870
Evgeny.B 26778 1.94% 33.2 -84179